BÌNH ĐIỆN ẮC QUY TROJAN (USA) (Sao chép)

Hãng sản xuất: Trojan US
Model: T105-T875
Xuất xứ: USA

Danh mục: